O nas

Zakład Komunikacji Językowej powstał w ramach Instytutu Filologii Polskiej. Wyłonił się 1.10.2001 r. w wyniku podziału Zakładu Językoznawstwa Synchronicznego na trzy zakłady. Na początku zatrudnione w nim były cztery osoby: dr hab. Elżbieta Laskowska, dr Grażyna Sawicka, dr Lucyna Sopolińska i mgr Wiesław Czechowski.

Od 1.10.2008 r. Zakład stał się częścią nowo utworzonej Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Kierownikiem Zakładu od początku jego postania jest prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, a obecnie pracują w nim jeszcze dr hab. Anna Bączkowska i dr Wiesław Czechowski. Wśród obszarów badawczych Zakładu można wymienić: gramatykę komunikacyjną, gramatykę funkcjonalną, lingwistykę kontekstualną, psycholingwistykę, retorykę i erystykę, język wartości, perswazję w wypowiedziach, język ideologii, język wypowiedzi publicznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Komunikacji Językowej,

ul. M. Ogińskiego 16 85-092 Bydgoszcz, tel.: (52) 348 78 21